SAS-Smart Dinleti Programı

SAS-Smart Dinleti Programı özellikle akademik hayatta sorun yaşayan çocukların başarıya ulaşmalarında yardımcı olan bir dinleti programıdır. Programlar İngiltere, Polonya, Hollanda, Almanya, Katar, Dubai, KKTC ve Türkiye'deki Yetkili SAS Uygulayıcıları ile hizmet vermektedir.


SAS-Smart Dinleti Programı

Küçük çocuklar ile gençlerin öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını destekleyen, bireye özel hazırlanan dinleti programıdır. Dinletiler amaca uygun olarak düzenlenen orkestra müziği, piyano ve konuşma programlarını içermektedir. Program süresi kişinin ihtiyacına yönelik uzman tarafından belirlenmektedir.

  • Dikkat & Hiperaktivite | DEHB:Uyarana odaklanmayı ve dikkat süresini uzatır, dürtüsel davranışları ve hiperaktiviteyi azaltır.
  • Okuma & Yazma | Disleksi: Beyinde dil ve okuma ağlarının entegrasyonuna temel oluşturan zamansal ses işleme süreçlerinin daha doğru, uyumlu ve hızlı bir şekilde çalışmasını ve hemisferler arası iletişimi destekler.
  • Anlama & Hafıza: Ses-anlam eşleme üzerinden fonolojik bellek haritalarını pekiştirir, okuduğunu anlama sürecinde görsel-işitsel uyumu ve sözcük dağarcığına erişimi kolaylaştırır.
  • Davranış & Motivasyon: Çevre ile etkileşimlerde kendilik halinden çıkarak uyarana uygun yanıt oluşturma, zaman yönetimi , planlama, seçme, karar verme davranışlarını ve sorumluluk duygusunu geliştirir, stres ve kaygıyı azaltır.

SAS-Smart Dinleti Program Süreci

  • İlgili uzman tarafından programa başlamadan önce bir değerlendirme yapılır.
  • Program her çocuğa özel olarak tasarlanır.
  • Programlar 14, 21 ve ya 24 gün boyunca kişiye göre günlük 20, 30, 40, 60 dakikalık seanslarla uygulanır.

Client Information Form

SAS Centre Hotline